COCREATION SEMINARS

Välkommen till Futureperfect’s CoCreation Program

BILJETTER FINNS HÄR

Why consume locally?

Tom Strömberg

Vad är collaborative konsumtion? Känner vi till exempel i våra vardagsliv? Kan lokala partnerskap och samarbeten skapa mervärde och ge mer värde i både upplevelse och pengar?

Partner: JAK Banken

What do young people want?

Kim Jakobsson, Magnus Åkerlind

Sharing insights on the young generations’ hopes for a sustainable future.

Partner: Ungdomar.se

 

What is beef good for?

Jan Wärnbäck, Anna Jamieson

Decoding the values of pasture beef – what good meat buys you.

Konsumtionen av kött ökar i Sverige, men vilket kött vi väljer spelar stor roll för den påverkan konsumtionen har. Men hur kan man avkoda alla de värden som finns i ett smakrikt och välmarmorerat kött från kor som betat på naturbetesmarker? Detta seminarie avser att hjälpa dig en bit på vägen med vad du får för pengarna när du köper Naturbeteskött. Vi har förmånen att WWF delar nyheter från sin senaste rapport Naturbetesmarker på Futureperfect.

Partner: WWF Naturbeteskött

 

What is in your water?

Micke Wiström, Anna Forslund

Bottled water contains excessive hidden energy from oil – but how can restaurants ensure tapwater qaulity?

Vatten som tappats på PET flaska, transporterats en viss sträcka, kyls individuellt i kylskåp, och där flaskan sedan ska återvinnas innebär en stor mängd använd olja. I Sverige dricker vi nästan 30 l vatten från flaska, jämfört med 10 l för 20 år sedan. Även restauranger som köper stora volymer vatten väljer ofta flaska framför kranvatten. Du får veta hur smaken på färsktappat vatten kan säkerställas och veta vad du ska fråga efter nästa gång du går på restaurang!

Partner: StillSparkling

 

LUNCHSEMINAR: Who creates the food system?

Carina Brydling, Ulrika Brydling, Systrarna Brydling

Every step on the way counts in a truly sustainable meal

Systrarna Ulrika och Carina Brydling (SE) står bakom konceptet Hållbar Måltid vilket innefattar ett hållbarhetsperspektiv genom alla led från odling, djurhållning och transport till förpackning.

 

Who is travel good for?

Mayumi Narongin, Jan Lundin, Cecilia Wibjörn

Your travels have an impact on the local community – what do you want your impact to be?

Resande innebär vila, nya upplevelser, tid med när och kära. Men vårt turistande har en baksida som vi oftast inte tänker på. De billiga dryckerna, dygnet-runtservicen och gröna golfbanorna har ett pris. Det priset är inte inräknat på din nota. På det här seminariet får du insikter om hur varje resa du gör kan bidra till bättre villkor, bättre miljö och bättre lokal hållbarhet. Tänk på att allt du gör under resan lämnar avtryck – och att dina är schysta!

Partner: Schyst resande

 

What’s next for Skärgården?

Lisa Svensson Miljödepartmentet,  Lennart Gladh Östersjöexpert WWF, Jan Pfister Grinda Wärdshus, Cecilia Wibjörn Skärgårdsstiftelsen/Green Islands

How can increased tourism and environmental values grow together?

Den strategi som just nu drivs i Skärgården – Skärgårdsstrategin – fokuserar på destinationsutveckling, alltså att fler ska besöka Skärgården. Det här kan vara en möjlighet att lyfta havets tillstånd i relation till de fastboendes situation och mer tutistnäring i Stockholms Skärgård. Hur kan ökad besöksnäring i Östersjö området och miljövärden utvecklas ihop?

Partner: Skärgårdsstiftelsen

 

Transnational opportunities?

Lisa Pelling, Veronica Nordlund

Multiple nationalities and transational living is part ofthe future – learn about an economic activity 3 times the global foreign aid.

Att människor håller kontakten när de flyttar till ett annat land är ingen överraskning, men för många av oss är styrkan i migranters transnationella band något nytt. Summan av de pengar som migranter skickar hem – remitteringar – är flera gånger större än världens samlade bistånd. Lär om hur migranter i Sverige hanterar globala ojämlikheter i sin vardag med beslutsamhet och uppfinningsrikedom, lär om småskaliga sparkassor och kunskapsbanker som sträcker sig över flera kontinenter. Global Utmaning har med stöd från Europeiska flyktingfonden undersökt hur transnationella band påverkar asylsökandes livsvillkor i Sverige. Global Utmaning har valt att presentera  sin unika studie på Futureperfect.

Partner: Global Utmaning

 

LUNCHSEMINAR Who chooses the menu?

Jakob Holmström och Anton Bjuhr, Restaurang Gastrologik

New gastronomic logic: what is on the menu when the chef chooses ingredients based on to the daily conditions?

På Gastrologik är det utbudet och inte efterfrågan som styr valet av råvaror och de har inte låst sig till en förutbestämd meny. I dialog med producenter har kocken frihet att välja det som är bäst för gastronomi, pris och miljö varje dag.