PRESS

CONTACT

Gabriella Silfwerbrand
M +46(0)76 130 6882
E gabriella@futureperfect.se or press@futureperfect.se
T @_futureperfect

PRESSMEDDELANDE

2013-08-01 Evenemang för hållbar livsstil i Stockholms skärgård

2013-05-15 Världsrenommerade kockar serverar ekologiska menyer på Futureperfect festival
Följ FUTUREPERFECT på MyNewDesk

PRESS KLIPP

 

PARTNERS

Vill du länka till Futureperfect från din sida, och bidra till att informationen når fler?
Här kan du hämta ett paket med bild och text

Would you like to link to Futureperfect from you webpage and contribute to spreading the message?
Download pack here with texts in english

FP PACK

Innehåller:
FP logo text
FP logo emblem
Kort text (50 ord)
Längre text (250 ord)
Banner