Evenemang för hållbar livsstil i Stockholms skärgård

Evenemang för hållbar livsstil i Stockholms skärgård

Futureperfect anordnar för tredje året i rad den 15 – 17 augusti ett evenemang för hållbar livsstil i år i samarbete med Grinda Wärdshus.

Futureperfect erbjuder något för alla – amatörer och proffs, nybörjare och experter, naturvetare och humanister, näringsliv och idealister att utforska, reflektera och engagera sig i hållbar livsstil.

– Syftet med Futureperfect är att få tillfälle för reflektion, utbyta erfarenheter, få inspiration och kunskap i ett kreativt sammanhang. Futureperfect handlar om glädje och hållbar livsstil på ett glädjerikt sätt snarare än komma med pekpinnar, säger John Manoochehri, grundare och arkitekt.

Några av de mest inspirerande talarna (http://2013.futureperfect.se/program/) inom fokusområdena kultur, näringsliv, arkitektur och design, mat och dryck, media, teknik, ekonomi och socialt ansvarstagande deltar.

 

TEMA 2013 – VÄRDE

Årets huvudtema är Värde: Hur kan vi skapa värde och kommunicera det i vår tid?

Under dagarna diskuteras olika sätt att skapa värde från ett brett spektrum av utvalda teman som berör hållbar livsstil. Deltagarna får med sig intressanta berättelser, och kan ställa frågor direkt till inspirerande personer med konkreta projekt.

LIVING WELL – MAT

Maten för Pro-Dialogue deltagarna – i samarbete med Grinda Wärdshus – framtagen av:

Brydlings: Ulrika Brydling och Carina Brydling

Gastrologik: Jakob Holmström och Anton Bjuhr

Program

Pro Dialog

är panelsamtal och en serie korta föreläsningar av experter. Varje föreläsning följs upp av en moderator och alla deltar i samtalet. Pro Dialog har sex fokusområden:

Co-Creation Hub

På Co-Creation Hub tillämpar vi Open-Space-Technology/OST och här diskuteras det deltagarna själva anser intressant! Programmet innehåller inspirerande seminarier om nya trender inom resande, mat, företagande, kommunikation med våra samarbetspartners.

– I am happy to contribute once again to contribute to Futureperfect. This is an exciting and innovative contribution to the sustainable living debate – and is especially timely – when we are all looking for new ways to progress.
Ida Auken, Minister for the Environment, Denmark

– Jag tror att det väsentliga med Futureperfect är att förstå att det inte handlar om att göra mer saker, eller göra nya saker, eller ens förenkla saker. Det är mer som en pågående process där människor samlas, som inte har samarbetat tidigare, kring en fråga som de är intresserade av. Alla närvarande bidrar med sin kunskap och kompetens, och sedan hittar de sätt att tillsammans fortsätta arbeta med frågan. John Thackara, designguru och författare av In the Bubble Design in a Complex world.

Föreläsare

Under dagarna deltar bland andra:

För mer information kontakta

Gabriella Silfwerbrand
M +46(0)76 130 6882
gabriella@futureperfect.se
@_futureperfect

Bilder

John Manoochehri

John Manoochehri

John Thackara

John Thackara

 

Miljöbild

Futuerperfect people

PDF FUTUREPERFECT – pressrelease 2013