NMC 
  • Written by gabriella
  • Posted 8 years ago
  • Comments Off on NMC

Näringslivets Miljöchefers (NMC) övergripande mål är att underlätta för medlemmarna att aktivt bedriva och löpande utveckla ett professionellt hållbarhetsarbete. Ytterligare ett mål är att öka kunskapen om näringslivets hållbarhetsarbete.
Föreningen verkar i första hand genom att erbjuda miljö- och hållbarhetschefer och andra anställda möjligheter till branschöverskridande erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Föreningen fungerar som ett nätverk (Sveriges största med ca 270 medlemmar) och verksamheten består främst av diskussionsmöten, utbildning och studieresor för medlemmarna. Dessutom arrangeras seminarier och konferenser som är öppna även för andra intresserade.

 

Vår vision:

NMC – det naturliga valet inom hållbar affärsutveckling för framgångsrika företag och organisationer

 

Links

Web | nmc.a.se

About gabriella

Gabriella is trained in Environmental Governance at Stockholm Resilience Centre, Stockholm University and has experience in Marketing and Sales in the Biotech Business based on MSc/Civ Eng.in Biotech. She is the CoCreation and Partner manager at Futureperfect.